Uncategorized

Datganiad i’r wasg

Teulu o Sir Gâr yn lansio apêl ‘Motoron Cymru‘ i godi arian at ymchwil clefyd Motor Neurone Mae teulu o Sir Gâr yn gobeithio codi £10,000 at ymchwil clefyd Motor Neurone Disease (MND). Mae Bob Gledhill, 52, ei wraig, Dr Lowri Davies, a’u mab, Will, 16, wedi penderfynu codi’r arian ar ôl i Bob gael […]

Scroll to top